Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Porno
Kropp som ytring

I dag er det knapt noe som sjokkerer store deler av vestens publikum. Grensene for hva som kan vises av sex på film, internett, i aviser og andre medier har endret seg over tid.

Individets rett til ytringsfrihet og rett til informasjon er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Men grensen for hva som oppleves som krenkende, varierer fra samfunn til samfunn, kultur til kultur, religion til religion og menneske til menneske.

I religion, kunst og politikk kan kropp og påkledning være viktige og sterke ytringer. for å sette fokus på regnskogen, valgte to personer å ha sex på scenene på Quart-festivalen i 2004. Bøkene "Sangen om den røde rubin" og "Lady Chatterlys elsker" ble forbudt på grunn av bøkenes påståtte pornografiske innhold.