Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Militære avsløringer
Tiltalt og fengslet for å avsløre

Noen mennesker har avslørt forhold som myndighetene med alle midler har ønsket å holde hemmelig. Mange er blitt stilt for domstolene, anklaget for spionasje og landsforræderi.

Er det greit å publisere ditt lands militære hemmeligheter?
Hvor går grensen mellom spionasje og nødvendige avsløringer?
Kan offentliggjøring av et lands militære hemmeligheter overhode forsvares?
Hva er viktigst: hensynet til menneskeheten eller hensynet til landets sikkerhet?

En sitter i statsarrest, en ble frikjent, og en døde i fangenskap. Mordechai Vanunu, Alexandr Nikitin og Carl von Ossietzky satte alle til side landets lover for noe de mente var enda viktigere: hensynet til menneskeheten og det internasjonale samfunn. Alle tre ble tiltalt og fengslet.

 

 

Foto: David Lonsstreath/ AP/ Scanpix
Foto: David Lonsstreath/ AP/ Scanpix