Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Religion
Religionens utfordringer

Frihet til å utøve sin religion og tro kommer daglig i konflikt med retten til å ytre seg fritt. På den ene siden blir troende møtt med alt fra uskyldig humor til latterliggjøring, hån og direkte hat. På den andre siden opplever mennesker som stiller seg kritiske til en religion å bli sensurert, utstøtt, truet og drept. På begge sider utfordres partenes toleranse, tro og ytringsfrihet.

En forfatter og en filmkunstner utfordret grensene for hva som kan sies om egen og andres religion. Deres ytringer utløste sterke reaksjoner. Begge ble truet. En ble drept. Flere tusen Falun Gong tilhengere blir fortsatt forfulgt og straffet i Kina.

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia