Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Soldatblogger fra Irak
Sensur av soldatenes fortellinger

I krigssituasjoner er det vanlig med streng kontroll av soldaters kontakt med omverdenen. Soldater kommuniserer ofte gjennom blogg og internettdagbøker. Dette gjør det vanskelig for myndigheter å styre informasjonen fra kriger.

I løpet av krigen i Irak er det blitt tydelig hvor vanskelig slik kontroll kan være, fordi soldatene har kameratelefoner, bærbare PC-er og tilgang til internett. Noen av soldat-bloggene fra Irak har blitt svært populære.

Bloggene viser et bilde av krigen og soldatlivet som ikke kommer frem i de tradisjonelle mediene. Dette kan komme i konflikt med det inntrykket myndighetene ønsker å vise av krigen. For å motvirke dette har Pentagon innført regler om at alle innlegg på nettsteder skal godkjennes av overordnet personell. 13 nettsteder, deriblant YouTube og MySpace, blir blokkert for militære PC-er. Mange blogger er blitt stoppet.

Hensikten med å sensurere soldaters kommunikasjon med omverdenen, er hovedsakelig for å hindre at fienden får tilgang til strategisk viktig informasjon.

"Uten sensur kan folk bli fryktelig forvirret”.
General William Westmoreland, Vietnamkrigen

Foto: Andy Benson (RAF) / www.defenceimages.mod.uk
Foto: Andy Benson (RAF) / www.defenceimages.mod.uk