Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Jack Erik Kjuus
Dømt for rasisme

”Alle adoptivbarn som bor i Norge, må steriliseres. Det samme gjelder dem som har inngått blandede parforhold. Alle fjernkulturelle innvandrere som er kommet til Norge etter 1960, skal tilbakesendes, hvis ikke må de tvangssteriliseres.”

Teksten er hentet fra det politiske partiprogrammet til Hvit Valgallianse før stortingsvalget i 1997. Mange oppfattet programmet som farlig hets. Jack Erik Kjuus ble anmeldt, og partiprogrammet ble i Oslo Byrett kjent i strid med Straffeloven § 135a, ”rasismeparagrafen”.

Jack Erik Kjuus ble dømt til å betale 20 000 kroner i bot og fikk betinget fengsel i 60 dager. Dommen ble anket til Høyesterett. Høyesterett opprettholdt dommen med tolv mot fem stemmer: ”Uttalelser som tar til orde for slike grove krenkelser av de mest fundamentale menneskerettigheter, kan etter flertallets syn ikke være vernet av Grunnlovens paragraf 100 om Ytringsfrihet,” het det i Høyesteretts oppsummering av dommen. Da kjennelsen falt, trakk styret i Hvit Valgallianse seg i protest mot dommen.

Mange mente at dommen markerte en grense for hva man kan ytre seg om og hvilke handlinger man kan oppfordre andre til å gjøre.
 

 

 

 

Foto: Berit Roald/ Scanpix
Foto: Berit Roald/ Scanpix