Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Grenseløs i grenseland
Passer for alle
Individuelt arbeid/gruppearbeid

1. Ha en idémyldring med elevene om begrepene "ytring" og "ytringsfrihet".
    Hva betyr de? Hvordan kommer ytringsfrihet til syne i det norske samfunnet?
    Hvorfor har vi ytringsfrihet?

2. Diskuter følgende spørsmål (i grupper eller i plenum):

a) Hvor går grensen for hvor mye et samfunn skal tåle av hatefulle, truende, 
    rasistiske, undertrykkende eller fordomsfulle ytringer?

b) Hvor langt er du villig til å gå i dine ytringer? 

c) Når mener du at andre har gått over grensen til hva som er akseptabelt?