Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Arbeid i klassen
Oppgaver om ytringsfrihet

Arbeid i klassen inneholder oppgaver som tar for seg ulike sider ved ytringsfriheten.

Oppgavene passer best for elever i alderen 13 - 19 år som har deltatt på pedagogisk opplegg på Nobels Fredssenter.

I det pedagogiske opplegget "Hvor går grensen?" blir elevene kjent med de viktigste problemstillingene knyttet til tema ytringsfrihet. De blir også kjent med personer og hendelser som har vært avgjørende for ytringsfrihetens historie. Noen av de spørsmålene som stilles er: Hva er ytringsfrihet? På hvilken måte er ytringsfrihet avgjørende for et sunt samfunn? Kan man si akkurat hva man vil, eller finnes det grenser?

Ved spørsmål og tilbakemeldinger om oppgavene kan du sende oss en mail på skole@nobelpeacecenter.net