Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Ikke smil! Du er overvåket
Adbusters aksjonerer for å beskytte retten til anonymitet og utfoldelse i byrommet uten mistenkeligjørende overvåkning fra myndigheter eller næringslivet.

Vi [red. Adbusters] mener at overvåkningsprogrammer påtvinger folk den samme gjennomsiktighet som reality-tv gjør med sine deltagere. Enhver uklar oppførsel som kanskje kan skjule en tvilsom handling, anses mistenkelig, registreres og medfører at man kan loses bort av vakter som plutselig blir synlige.

Overvåkningskameraene brukes med andre ord ikke bare til å slå ned på lovbrudd. De anvendes like mye til å fjerne uønskede individer og til å bedrive indirekte og nesten umerkelig disiplinering av alle som beveger seg på offentlige plasser.

Med tanke på at stadig nyere kamerateknologi utvikles og settes i bruk som f.eks ansiktsgjenkjenning, muligheten til å se gjennom klær og høyoppløselig zoom mener vi dette i alvorlig grad krenker privatlivet i det offentlige rom. Politimesteren i New-York, Howard Safir, er ikke enig. Han har nemlig uttalt at "man har ikke rett til privatliv på offentlig sted".

I en britisk undersøkelse utført av et privat firma viste det seg at 90% av briter synes overvåkning var helt greit. Med tanke på at Stor-Britannia er den største overvåkeren i verden med over 800 overvåkningsprogrammer og 300.000 kameraer er det lett å tenke seg til at mye av denne aksepten skyldes tilvenning.

En annen viktig grunn kan være myten om at overvåkning reduserer kriminalitet noe som av fagfolk er sterkt trukket i tvil.

Videoovervåkning er noe som brer om seg i stadig større grad. Vi mener denne utviklingen ikke må få gå i det stille, men møtes med kritisk debatt og følges opp av lovforslag som i større grad enn før regulerer og begrenser overvåkningen.

Adbusters

,
Illustrasjon: Adbusters
Illustrasjon: Adbusters

Kommentarer
SV:Ikke smil! Du er overvåket
En annen viktig grunn kan være myten om at overvåkning reduserer kriminalitet noe som av fagfolk er sterkt trukket i tvil.
Trygve 15.11.2007 11:06
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Jeg liker denne artikkel
Ole 15.11.2007 11:11
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Ole 15.11.2007 11:12
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Helt enig!... nei til overvåking 24.11.07
24.11.2007 12:27
SV:Ikke smil! Du er overvåket
jeg liker ikke å bli åvervåkekt av andre som jeg ikke kjenner
Morten :-) 24.11.2007 12:28
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Problemstilling: ville du ha begått en forbrytelse på et sted som var overvåket?
Tom 28.11.2007 21:25
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Med 50 000 overvåkingskameraer i sentrum er Oslo en av Europas mest overvåkede byer. Undersøkelser har derimot vist at dette ikke er spesielt effektivt eller preventivt og at de samme områdene fortsatt er blant de mest utsatte områdene i landet.
foto 06.12.2007 11:01
SV:Ikke smil! Du er overvåket
hhjhdgfdgdzbbhnnb-hgfdsaØLKJHGFD'ÆØLKKHHFDSA'æølkjhgfdsaDFGHJKLØÆ'ÆOIUYTREWQQ
03.02.2008 15:41
SV:Ikke smil! Du er overvåket
hhjhdgfdgdzbbhnnb-hgfdsaØLKJHGFD'ÆØLKKHHFDSA'æølkjhgfdsaDFGHJKLØÆ'ÆOIUYTREWQQ
03.02.2008 15:41
SV:Ikke smil! Du er overvåket
hhjhdgfdgdzbbhnnb-hgfdsaØLKJHGFD'ÆØLKKHHFDSA'æølkjhgfdsaDFGHJKLØÆ'ÆOIUYTREWQQ
03.02.2008 15:41
SV:Ikke smil! Du er overvåket
hhjhdgfdgdzbbhnnb-hgfdsaØLKJHGFD'ÆØLKKHHFDSA'æølkjhgfdsaDFGHJKLØÆ'ÆOIUYTREWQQ
03.02.2008 15:41
SV:Ikke smil! Du er overvåket
hhjhdgfdgdzbbhnnb-hgfdsaØLKJHGFD'ÆØLKKHHFDSA'æølkjhgfdsaDFGHJKLØÆ'ÆOIUYTREWQQ
03.02.2008 15:41
SV:Ikke smil! Du er overvåket
pocvfd,v,, n gfngfnddgdfjvv kkodfjrijgjttkijguuigigjugiigttfiktigygkgukufggigjgjkkfjnjjtfnnhvjnbhgjhbkvc,dkkkvkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 03.02.2008 15:42
SV:Ikke smil! Du er overvåket
19.02.2008 19:53
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Er hhellt enig med reportasjjen.
susan 13.04.2008 12:58
SV:Ikke smil! Du er overvåket
EJ SYYNS DET E GREIT AT FOOOLK BLIR OVERVÅKKET UEE PÅ GATAA MEN IKKJE INNI I WS ELLER ANDRE PRIVATE STEDER..
13.07.2008 13:21
SV:Ikke smil! Du er overvåket
IST NICHT SO SPANNEND FAND ES NICHT SO TOLL MAN KOENTE ES BESSER MACHEN, IN DEM MAN ES SPANNENDER MACHT
HANSI 15.07.2008 17:14
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Jeg syns personligt at det er fælt å bli overrvåket!!!
Ingrid 15.08.2008 14:37
SV:Ikke smil! Du er overvåket
Klemz
Hønken 04.09.2008 11:02
SV:Ikke smil! Du er overvåket
ja da sitter vi her da på ett kjedelig museum...
ali baba 07.09.2008 17:14
SV:Ikke smil! Du er overvåket
ja dette er et stygt hus med masse styge mensker
bryr det dedg a!! 07.09.2008 17:16
SV:Ikke smil! Du er overvåket
ja da sitter vi her da på ett kjedelig museum
sara 27.11.2008 15:25
SV:Ikke smil! Du er overvåket
xoshmmM aweit dlakammM
27.11.2008 15:26
Legg til kommentar
Tittel
Navn
Kommentarer