Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Fengslet og bortført for å tro
Livsfarlig å tro i Kina

Kinesiske myndigheter utøver hard sensur overfor enkeltmennesker og grupper som utøver sin religion. Spesielt utsatte religiøse grupper i Kina er uigurmuslimer, tibetanske buddhister, noen kristne grupperinger og spirituelle bevegelser som Falun Gong. I Kina blir religiøse ledere og troende fengslet, torturert og bortført på grunn av sin religiøse tilhørighet og religionsutøvelse.

Juridiske reformer som skulle øke religionsfriheten i Kina, har ikke stoppet mishandlingen. Kinesiske myndigheter bruker anti-terrorlover for å rettferdiggjøre alvorlige begrensninger av uigurenes fredelige religiøse aktiviteter i provinsen Xinjiang.

Religiøse ledere og studenter blir fengslet, skoler og moskeer blir stengt, og alle imamer i området må gjennomgå årlige politiske opplæringsseminarer. Også den religiøse aktiviteten til buddhistene i Tibet blir kontrollert. Munker og nonner blir overvåket, klostre blir administrert av egne statsautoriserte komiteer, og utvalg/opplæring av munker og nonner skal godkjennes av myndighetene. Dessuten er mange munker og nonner fengslet, og blir i følge tibetanske menneskerettighetsorganisasjoner utsatt for tortur.

Amnesty International rapporterer om at situasjonen for menneskerettighetene i Kina er forverret på flere sentrale områder i forkant av OL i 2008. Rettsapparatet er politisk styrt og tortur utbredt.

Foto: Andrew Wong/ Reuters/ Scanpix
Foto: Andrew Wong/ Reuters/ Scanpix