Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Har du deltatt på det pedagogiske opplegget "Hvor går grensen?" på Nobels Fredssenter? Kom gjerne med innspill og tanker om forbedringspunkter her! (faglig utbytte, gruppeoppgavene, diskusjonstemaene, omviser). Fyll inn skjema og send det til oss!
Send inn innlegg
Kontaktinformasjon
(Kun navn og skole vises på siden)
Navn:
Skole og klasse:
E-post:
Telefon:
Innlegg
Tittel
Ingress:
Brødtekst:
Bilde/grafikk-fil: