Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Aleksandr Nikitin
Fra ubåtoffiser til miljøaktivist

Aleksandr Nikitin var ubåtoffiser i den russiske Nordflåten og jobbet frem til 1992 i det russiske Forsvarsdepartementet. Han avslørte radioaktiv forurensning fra russiske atomubåter som var lagret i de sårbare nordområdene. Nikitin mente at åpenhet rundt så alvorlige miljøspørsmål måtte gå foran hensynet til nasjonalstaten.

I 1994–95 skrev han deler av en Bellona-rapport om den radioaktive forurensningen. Ifølge rapporten var det lagret masse radioaktivt avfall på de aktuelle marinebasene og skipsverftene. For Norge ville en brann i et hovedanlegg på Kolahalvøya medføre større radioaktivt nedfall enn kjernereaktor-ulykken i Tsjernobyl 1986. Nikitin ble arrestert og tiltalt for landsforræderi og spionasje på grunn av denne rapporten.

Nikitin har fått bred støtte fra miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner i mange land. Fire år etter arrestasjonen, i 2000, ble Nikitin frifunnet. Nikitin er den første, og så langt den eneste, russer som har blitt frikjent i en russisk spionsak.

Aleksandr Nikitin sier at alle forsøk på hemmelighold i denne saken er en forbrytelse mot menneskeheten. Han er kritisk til ytringsfrihetens vilkår i dagens Russland, og sier i et intervju at sensuren er strengere i dag enn for sju år siden.

 

 

Faksimile: Fra film laget til utstillingen "Hvor går grensen?" / Hybris / Nobels Fredssenter
Faksimile: Fra film laget til utstillingen "Hvor går grensen?" / Hybris / Nobels Fredssenter