Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Terje Sjølie
Frikjent for rasisme

I 2002 måtte Høyesterett igjen ta stilling til rasistiske ytringer: Terje Sjølie, lederen for den nynazistiske gruppen Boot Boys, hadde kommet med nedsettende uttalelser om innvandrere og jøder.

”Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jøder som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.”
Selv om utsagnene var sterkt nedsettende, krenkende og usanne, kom flertallet i Høyesterett frem til at ytringene ikke var så krenkende at de var i strid med Straffeloven § 135a. Flertallet mente at uttalelsene ikke var fremsatt som trusler eller oppfordring til konkrete handlinger, slik Kjuus hadde gjort.

Terje Sjølie ble frikjent av Høyesterett. Antirasistisk Senter og De Mosaiske Trossamfund i Oslo og Trondheim med flere klaget Sjølie-dommen inn til FNs rase-diskrimineringskomite. I 2005 slo komiteen slo fast at Høyesterett hadde brutt forpliktelsene i FNs rasismekonvensjon, da de frifant Sjølie. Behandlingen av denne saken i Høyesterett viser hvor vanskelig grensen for ytringsfriheten er når det gjelder rasistiske ytringer.

 

Faksimile: regjeringen.no
Faksimile: regjeringen.no