Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
I mitt land er det lov å...
Passer best for elever i ungdomsskolen
Gruppearbeid

Det 20. århundre har vært det voldeligste århundret av dem alle: 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, den spanske borgerkrigen, Vietnamkrigen, Koreakrigen og kriger i Irak. Krigene og konfliktene er fryktelig mange. I dag skjer menneskerettighetsbrudd hver eneste dag over hele verden, og for mange er det umulig å forestille seg at fred og forsoning kan prege verdensbildet. Noen er av den oppfatning at vi mennesker har mislyktes helt med måten vi har tatt hånd om jorden på.

Klassen deles inn i grupper på 4-5 personer i hver. Forestill deg at klassen får en ny sjanse til å bygge opp verden på nytt. Jorda deles inn i nye områder hvor hver gruppe får utlevert et landområde. Gruppen er ledere i landet og må ta beslutninger på følgende:

1)
- Finne navn på landet
- Bestemme hvilke ressurser som finnes og hvordan man skal tjene penger
- Antall innbyggere og hvor i landet disse bor (i byer eller på landsbygda)
- Bestemme politisk styresett
- Type økonomi

2)
Innen politikk, kunst og religion trekkes, voktes og utfordres grensene for ytringsfrihet hver dag. Noen grenser er uttrykt i samfunnets lover, andre i felles etiske regler.  Noen er våre egne sperrer for hva vi våger og ikke våger å si. Men hvor skal grensen gå for hva som skal være lov å si og ikke si i landet deres? Forsøk å trekke opp grensene for ytringsfriheten ved å svare på spørsmålene under. Husk at alle svarene må begrunnes.

A) Noen mennesker har avslørt militære hemmeligheter myndighetene med alle midler har ønsket å holde hemmelig. Skal det være greit å publisere landets militære hemmeligheter?

B) Gjennom kunsten uttrykker mennesker meninger, sannheter og følelser. Ytringer i kunsten kan ofte virke krenkende og vekke stor motstand. Dette har ofte ført til totalforbud eller sensur. Skal alt være lov i kunstens navn? Når blir kunsten truende? Kan kunst være farlig?

C) Frihet til å utøve sin religion og tro kommer daglig i konflikt med retten til å ytre seg fritt. På den ene siden blir troende møtt med alt fra uskyldig humor til latterliggjøring, fornærmelse og direkte hat. På den andre siden opplever mennesker som stiller seg kritiske til en religion å bli sensurert, utstøtt, truet og drept. Er det greit å kritisere forhold ved en annens religion når kritikken oppleves som dypt krenkende for den andre?

3)
Presenter landet for resten av klassen.