Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Retten til å krenke
Passer best for elever i den videregående skole og FHS
Individuelt arbeid/gruppearbeid

Drøft følgende påstand: "Retten til å krenke er ukrenkelig"

Påstanden kommer fra Per Edgar Kokkvold, leder i Presseforbundet.