Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Ord som brenner
Mot ytringsfriheten står sensuren.

Sensur er kontroll og forhåndskontroll av alle typer ytringer.I mange samfunn bruker makthaverne tortur, fengsling og drap som reaksjoner på forbudte, kritiske ytringer. Også i demokratiske samfunn begrenser myndighetene innbyggernes ytringer.

Gjennom historien har utallige bøker blitt forbudt og kastet i flammene. Bokbål sensurerer og skremmer.

PAVENS SVARTELISTE
Index Librorum Prohibitorum er navnet på den katolske kirkens liste over forbudte bøker. Kirken ville hindre at såkalte umoralske og villedende tekster skulle påvirke de troende og true kirkens makt.Kirkens første liste over forbudte bøker ble utgitt i 1529. Listene ble utgitt regelmessig i over 400 år og ble brukt i alle katolske land. Den siste listen ble utgitt i 1948 og inneholdt over 4000 sensurerte titler av forfattere og filosofer som Giordano Bruno, François Voltaire og Jean-Paul Sartre.

KEISERENS SENSUR
Det første kjente bokbålet i historien fant sted i Kina for over 2000 år siden.Keiser Qin Shi Huang ga ordre om at alle filosofiske og historiske bøker som ikke støttet Qin-dynastiets ideologi skulle brennes. Alle intellektuelle som var kritiske til keiseren, skulle tas til fange og begraves levende. 460 ble drept. Etter Qin Shi Huangs død ble både palasset og statsarkivene brent av opprørere, og mange av bøkene og skriftene han hadde spart, gikk tapt.

NAZISTENES BOKBÅL
10. mai 1933 brente nazistene 20 000 bøker på Opernplatz i Berlin. Bøkene var enten skrevet av jødiske forfattere eller stemplet som ”degenererte og umoralske”. I dagene og ukene som fulgte, brente tyske studenter slike bøker i full offentlighet over hele Tyskland. Senere gikk de løs på bibliotekene og renset dem for såkalt skadelig litteratur. Nazistenes sensur var omfattende både i Tyskland og de okkuperte landene. Flere hundre bøker skrevet av forfattere som Thomas Mann, H.G. Wells, Karl Marx, Erich Maria Remarque og Heinrich Heine ble sensurert og brent. Nesten 100 år før nazistenes bokbål skrev Heine "Der de har brent bøker, vil de til slutt brenne mennesker."

"Der de har brent bøker, vil de til slutt brenne mennesker."
Heinrich Heine

Illustrasjon: Piratgruppen
Illustrasjon: Piratgruppen