Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Retten til å spre hat
Når forfattere, forskere, politikere, journalister eller andre uttrykker hat mot personer eller grupper nærmer de seg ytringsfrihetens ytterste grense.

Det er i dette farlige grenselandet ord kan bli handling. Slike ytringer kan spenne fra rasistiske partiprogram og rasende provokasjoner til oppfordringer om vold og drap.

”Alle adoptivbarn som bor i Norge må steriliseres. Det samme gjelder dem som har inngått blandede parforhold. Alle fjernkulturelle innvandrere som er kommet til Norge etter 1960 skal tilbakesendes, hvis ikke må de tvangssteriliseres”. 

Denne teksten er hentet fra det politiske partiprogrammet til Hvit Valgallianse før Stortingsvalget i 1997. Jack Erik Kjuus, leder av Hvit Valgallianse, ble dømt til å betale 20 000 kroner i bot og fikk betinget fengsel i 60 dager for dette programmet.

Bør det være lov å ha så sterke ytringer i et politisk partiprogram? Fortjente Kjuus straffen?

,
Foto:Scanpix
Foto:Scanpix

Kommentarer
SV:Retten til å spre hat
Jeg liker denne artikel
Stein-erik 15.11.2007 11:14
SV:Retten til å spre hat
god artikel
Stein-Erik J. 15.11.2007 11:15
SV:Retten til å spre hat
Vegard like den artikkel!
Vegard Skarhol 04.02.2008 09:03
SV:Retten til å spre hat
Jaj likex dis articl
BOB-Atle 17.04.2008 15:22
SV:Retten til å spre hat
I det generele er en slikk straff helt fjern, ved mindre det er rettet mot enkeltpersoner, men når det gjelder et politisk parti, (eller lederen i denne saken) mener jeg at straffen var vel og bra fortjent.
Kim A Falch 15.05.2008 18:02
SV:Retten til å spre hat
stå på! kjemp for saken din
bob kåre 29.06.2008 20:02
SV:Retten til å spre hat
man må ikke spre hat blant samfunnet fordi det kan føre til vold og krig. Men hvis du mener at noen ting er feil , så må man begrunne det slik at alle kan forstå.
23.11.2009 22:11
SV:Retten til å spre hat
man må ikke spre hat blant samfunnet fordi det kan føre til vold og krig. Men hvis du mener at noen ting er feil , så må man begrunne det slik at alle kan forstå.
23.11.2009 22:11
Legg til kommentar
Tittel
Navn
Kommentarer