Hjem Nobels Fredssenter
HjemMediatekArbeid i klassenTidslinjeVeggenSi;DUtstillingen
Når journalister knebles
Journalister over hele verden arbeider for å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

Journalister opplever å bli sensurert, og deres rettigheter blir begrenset. Noen av dem blir arrestert, fengslet, dømt eller til og med drept. I følge Reportere uten Grenser ble i alt 85 journalister drept i 2006.

Mot ytringsfriheten står sensuren. Sensur er kontroll og forhåndskontroll av alle typer ytringer. I mange samfunn bruker makthaverne tortur, fengsling og drap som reaksjoner på forbudte, kritiske ytringer. Også i demokratiske samfunn begrenser myndighetene innbyggernes ytringer.

Anna Politkovskaja ble skutt og drept i Moskva, Hrant Dink ble drept utenfor hjemmet sitt og Guo Qizhen ble fengslet i Kina. Alle tre har forsøkt å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

Foto: Novaja Gazeta
Foto: Novaja Gazeta